Kontakty

Hydoimpex logo vector

Hydroimpex, s.r.o.

Březová 947/3
182 00 PRAHA 8
Česká republika

IČO: 04152794
IČ DPH: CZ 04152794

info@hydroimpex.com
sales@hydroimpex.com

+420 228 226 112

danum_color

Danum, s.r.o.

Hadovská cesta 6B
945 01 Komárno
Slovenská republika

IČO: 36824933
IČ DPH: SK2022438605

Provozovňa:
Bottova 2899/1
945 01 Komárno
Slovenská republika

info@danum.sk
danum@danum.sk
+421 915 769 119
+421 919 451 252